Obsah:

Plný přístup k portálu můjrůst.cz


Pokud chcete využívat náš portál jako trvalý zdroj know-how, mít plný přístup ke všem zveřejněním článkům a videím a využít všech výhod předplatného, objednejte si plnou verzi služeb pro Vás, Váš tým nebo Vaši firmu:

        roční předplatné
Manažer

Manažer

Plný přístup k portálu pro Vás či vašeho kolegu/kolegyni.
 
  5.900 CZK + DPH
Tým

Tým

Plný přístup k portálu až pro 10 členů Vašeho týmu.
 
  14.900 CZK + DPH
Firma

Firma

Plný přístup k portálu až pro 100 osob z Vaší firmy.
 
  39.900 CZK + DPH
Kontaktní údaje
   

Pokud máte přihlašovací údaje z minulosti, přihlaste se prosím pod nimi zde:


Mám zájem o zasílání manažerského newsletteru: (1x týdně)

Obchodní podmínky:

Veškeré osobní údaje Předplatitele, které poskytl Provozovateli portálu můjrůst.cz při objednávce, budou považovány za důvěrné a užívány pouze za účelem plnění obchodních práv a závazků. Newslettery budou zasílány pravidelně v týdenních intervalech na e-mailovou adresu uvedenou Předplatitelem při objednávce. Upozorňujeme, že originální materiály jsou v anglickém jazyce.

Přístup k plnému obsahu portálu můjrůst.cz je možný po správném přihlášení. Jméno a heslo Předplatitel obdrží po objednávce. Plný přístup k portálu můjrůst.cz je možný pouze po objednání této služby, pokud se nejedná o testovací verzi.

Platba předplatného probíhá na základě daňového dokladu - faktury, který zašleme společně s potvrzením o předplatném do 5ti pracovních dnů od objednání. Společnost top vision s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit přístup na portál můjrůst.cz v případě, že daňový doklad - faktura nebude uhrazena do data splatnosti.

Provozovatel portálu si vyhrazuje autorská práva. Portál je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na internetových stránkách projektu můjrůst.cz resp. všech webů označených odkazem na tuto doložku, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Provozovatel portálu neodpovídá za správnost, funkčnost a disponibilnost informací na cizích webových serverech, ani za nedostupnost portálu v důsledku závažných technických problémů na straně dodavatelů.


Reklama: