Obsah:

Jak se přenést přes nudu v práci


Je alarmující, kolik lidí se v práci nudí. Nuda má přitom velký vliv na naši spokojenost, energii i pracovní výkon. Odstraňte její příčiny!

Nuda je v podstatě pocit únavy, nicnedělání, opotřebování. Pramenit může také z nespokojenosti, úzkosti a podrážděnosti. Nudí-li se zaměstnanci v práci (a studie dokazují, že většina z nás se tak alespoň občas cítí), může to mít negativní dopad na zaměstnanost, spokojenost v práci a produktivitu.

Řešení je přitom celá řada. Pokud se Vám podaří uvést do praxe alespoň jedno z níže uvedených doporučení, může to mít významný, možná i trvalý dopad na vymýcení pocitu nudy ve vaší práci.

Hledejte význam
Pokud víte, že vaše práce ovlivňuje práci dalších lidí (klientů, vašeho týmu...), tím méně pravděpodobné je, že se cítíte unudění nebo nezapojení. Jako lídr se ujistěte, že vaši lidé vidí spojitost mezi jejich prací a cíli vašeho týmu, oddělení, firmy.

Ozvláštněte svou práci
Pokud je vaše práce monotónní a rutinní, nuda brzy převládne. Podívejte se na svůj úkol z jiné perspektivy. Podporujte váš tým ve zkoušení něčeho nového, zapojte je do spolupráce s novými kolegy apod.

Buďte aktivní!
Nuda jde často ruku v ruce s pocitem unavenosti nebo letargie. Nejlepší lék je začít něco dělat. Vytyčte si nový cíl, zkuste udělat krok dopředu v tom starém, nebo se něco nového naučte. Když se vám podaří s týmem dokončit daný úkol dříve, než bylo v plánu, vymyslete si na ně jiný zajímavý projekt, školení, možnost naučit se něco nového, pomoci novému kolegovi, cokoli, pokud to váš pracovník bude považovat za opravdu přínosné a ne jen jako extra práci.

Zaměřte se na ostatní
Málo kdy se budete nudit, pokud se budete soustředit na někoho jiného než sebe. Zamyslete se nad tím, co můžete udělat pro někoho jiného a jak mu tím pomoci, ať už v osobním či pracovním životě.


Více se dozvíte na:
Zdroj: HODU.com

vytisknout | uložit do pdf | přeposlat kolegovi

 


Reklama: