Obsah:

Jste dostatečně přizpůsobiví?


Být ochotni a schopni přizpůsobit své chování zvyšuje naši schopnost komunikovat a budovat vztahy s ostatními lidmi. Koncept adaptability je dvousložkový proces – kombinuje flexibilitu s všestranností. Flexibilita je naše ochota přizpůsobit se, je to náš postoj. Všestrannost je naše dovednost se přizpůsobit, je to naše schopnost.

Přizpůsobiví lidé jsou jak flexibilní tak všestranní. Samozřejmě míra naší přizpůsobivosti se liší i podle situace. Například máme tendenci být přizpůsobivější při práci s lidmi, které moc neznáme a být méně přizpůsobiví doma. Podle výzkumů lidé vidí sami sebe jako pružnější a všestrannější, než ve skutečnosti jsou. Naše činy se ale ne vždy shodují s našimi úmysly. Dalším důvodem, proč je propast mezi naším ideálem a naší skutečnou adaptabilitou tak široká, je, že přizpůsobivost prostě není snadná.
Pojďme se nyní podívat, co přizpůsobivost podporuje, a co ji brzdí. 

První polovina vysoké adaptability - Flexibilita
Vysoká flexibilita je charakterizována pěti atributy: důvěra, tolerance, empatie, pozitivní přístup a respekt k ostatním.

Důvěra znamená, že věříme sami v sebe, ve své úsudky a vynalézavost.
Tolerancí dáváme najevo svoje otevřené přijetí, ochotu jednak jinak, než jsme zvyklí.
Dalším atributem je empatie, pocházející z řeckého „pathos“, což v překladu znamená hluboký cit. Empatie vychází ze srdce: „cítím, co cítíš“.
Čtvrtým atributem je pozitivní přístup. Pozitivní přístup vede k pozitivním událostem v živote.
Poslední vlastností je respekt k ostatním. Jedná se o upřímnou touhu pochopit a zvážit volbu jiných lidí, jejich názorů a potřeb ve vztahu k těm vašim.
    
Negativní přístupy, které podkopávají naši schopnost flexibility:
Neústupnost: „Uděláme to po mém, nebo vůbec“
Soutěžení s ostatními: „Já jsem chytřejší, hezčí, rychlejší atd. než ty“
Nespokojenost: "Ne, nemám to tak rád. Proč nemůžeme ...? "
Nedostupností: "Nerušte mě, pokud se mnou nebudete souhlasit“
Nejednoznačností: "Pojďme něco podniknout právě teď"

Pokud je u sebe rozpoznáte, snažte se zlepšit svou přizpůsobivost odstraněním těchto negativních tendencí ze svého chování.

Druhá polovina vysoké adaptability - Všestrannost
Vlastnostmi, které charakterizují univerzálnost, jsou: odolnost, vize, pozornost, kompetence a schopnost sebe nápravy.
Odolnost znamená vědět, jak překonat překážky. Je to schopnost vytrvat, dokud neuspějeme.
Vize je umět si představit, být kreativní, navrhovat alternativy.
Dále je pozornost. Pozornost znamená být si plně vědom toho, co se kolem nás děje. 
Čtvrtým rysem je kompetence, tedy schopnost řešit i neobvyklé  problémy.
Sebe náprava. To znamená, že jsme schopni vidět a uznat neproduktivní vzor ve vlastním chování. Umět říct: "Myslím, že tento přístup nefunguje. Radši zkusím něco jiného. "

Negativní všestrannost je charakterizována:
Subjektivností: „Tak se to jeví MĚ“
Neomaleností: "To je tak hloupý nápad!"
Vzdorem: "Takhle to přece děláme odjakživa"
Sebestředností: "Toto je to můj cíl, a na ničem jiném nezáleží"
Bezdůvodným riskováním: "Chystám se skočit, nepůjdeš se mnou?"

Rozvoj přizpůsobivosti nám umožňuje pochopit různé typy lidí a jak s nimi zacházet. Neznamená, že napodobujeme chování jiných osob. Neznamená to upravovat své chování, abychom nevyčuhovali z řady. Znamená to upravit své chování tak, abychom byli vstřícní jak sami k sobě tak k lidem kolem nás. Znamená to naučit se jednat takovým způsobem, který umožní každému, aby vyhrál.


Více se dozvíte na:
Zdroj: Success.com

vytisknout | uložit do pdf | přeposlat kolegovi

 


Reklama: