Obsah:

Nejčastější příčiny výkonnostních problémů


Nejobtížnějším úkolem pro manažery nebo kontrolory je určení příčin výkonnostního problému, mezi které patří zejména ty níže uvedené.

Hvězdný výkon je výsledkem spolupůsobení mnoha okolností. Na druhé straně pouhý jediný faktor může významně snížit efektivitu práce. Mnohdy dojde k tomu, že nekontrolovaný výkonnostní problém způsobí změnu ostatních faktorů z pozitivních na negativní. Je důležité reagovat okamžitě. Spoluprací se zaměstnanci můžete určit a "vyléčit" některé ze zásadních příčin výkonnostních problémů:

Nadání
Nadání je přirozená schopnost člověka vykonávat úkol nebo úkoly. Každý z nás má silné a slabé stránky, které určují, zda se můžeme naučit a vykonat úkol. Nemít nadání by mohlo znamenat, že člověk se nikdy nenaučí úkol udělat. Hodnocení talentu je velmi obtížné.

Úroveň dovedností
I ta nejnižší míra zodpovědnosti vyžaduje určitou dovednost. Dovednosti se rozlišují podle talentu. Abyste ověřili, zda není problém právě zde, ptejte se: „Pokud by na tom záležel jeho/její život, udělal/a by ten úkol?" Pokud odpověď je ne, mohl by to být problém dovednosti.

Porozumění úkolu
Člověk musí rozumět podstatě úkolu a tomu, co se od něj očekává. Pokud chybí jasná komunikace, žádné dovednosti ani motivace nepřinesou efektivní výkon. Management výkonu je běžným prostředkem pro zprostředkování porozumění úkolu.

Vynaložené úsilí 
I když má člověk talent, dovednosti a rozumí požadovanému úkolu, mohou existovat faktory, které mu říkají „nenamáhej se". Důvody mohou být osobní nebo mohou pocházet z okolí. Zjistěte, zda tento problém nemůže být způsoben jinými ukazateli chování jako absencí, neúčastí na schůzkách nebo jinými faktory, které naznačují motivační problém. Úsilí není on/off. Zaměstnanec může vynakládat omezené množství úsilí, a proto je jeho výsledek horší.

Vytrvalost
Výkon vyžaduje, aby úsilí bylo iniciováno a udržováno v průběhu času až do fáze dokončení projektu. Pokud zaměstnanec nevytrvá v úkolu, může to naznačovat nudu, strach ze selhání nebo to může souviset s nedostatkem dovedností. Diplomatická diskuse vám pomůže zjistit, jak se věci mají.

Vnější faktory
Sama organizace může nastavit překážky ve výkonu nebo k nim mohou přispět nespolupracující kolegové či manažeři. V diskusi se zaměstnanci byste se měli zmínit o těchto faktorech bránících rozvoji. Pokud vnější faktory přetrvávají nepovšimnuty, úroveň motivace klesá.  


Více se dozvíte na:
Zdroj: Performance Appraisals

vytisknout | uložit do pdf | přeposlat kolegovi

 


Reklama: